ผู้สอน
ไพโรจน์ ผาสุวรรณ์
เข้าระบบล่าสุดเมื่อ 11 วันที่ผ่านมา

ชื่อชั้นเรียน

ง 22201 เทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสาร ม.2/1


หมายเลขของชั้นเรียน (Class ID)
27957

สถานศึกษา

โรงเรียนสาธิตมหาวิทยาลัยศิลปากร


คำอธิบายชั้นเรียน

ง 22201 เทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสาร  ม.2/1


ClassStart เป็นบริการของ บริษัท ยูสเบิล วัน จำกัด
สนับสนุนโดย มูลนิธิสดศรี-สฤษดิ์วงศ์
เราเป็นกิจการเพื่อสังคม (Social Enterprise)

ClassStart is a service of
Usable One Co., Ltd.