ผู้สอน
พัฒนพงษ์ วงษ์มิตร
เข้าระบบล่าสุดเมื่อ ปีที่แล้ว

ชื่อชั้นเรียน

วิชา สารสนเทศเพื่อการเรียนรู้ รหัสวิชา 3000 - 1607 ระดับปวส.1/1 แผนกวิชาเทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสาร ภาคการศึกษาที่ 2/2560


หมายเลขของชั้นเรียน (Class ID)
27959

สถานศึกษา

วิทยาลัยการอาชีพปัว


คำอธิบายชั้นเรียน

วิชา สารสนเทศเพื่อการเรียนรู้ รหัสวิชา 3000 - 1607 ระดับปวส.1/1 แผนกวิชาเทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสาร ภาคการศึกษาที่ 2/2560