เข้าระบบสมัครสมาชิก{{ current_user.full_name }}ออกจากระบบ

เครือข่ายคอมพิวเตอร์

เกี่ยวกับชั้นเรียน

จิรายุ สุขกุล

วิทยาลัยเทคนิคสุรินทร์

ศึกษาและปฏิบัติ หลักการของระบบเครือข่ายคอมพิวเตอร์แบบมีสายและไร้สาย เขียนและอ่านแบบเครือข่ายคอมพิวเตอร์ การใช้งานของเครื่องมือทดสอบที่่เกี่ยวข้อง อุปกรณ์ในการรับ-ส่งสัญญาณ อุปกรณ์ติดตั้งสาย อุปกณ์จับยึด ขัวต่อสาย เต้าเสียบ การติดตั้งระบบและโปรแกรมจัดการระบบและระบบป้องกัน การประมาณราคาและการทดสอบการทำงาน