วิชาคณิตศาสตร์ นางสาวศศิวิมล ระงับพะยัญ
ผู้สอน

ศศิวิมล ระงับพะยัญ

เข้าระบบล่าสุดเมื่อ ปีที่แล้ว


ชื่อชั้นเรียน
วิชาคณิตศาสตร์ นางสาวศศิวิมล ระงับพะยัญ

หมายเลขของชั้นเรียน (Class ID)
27973

สถานศึกษา
มหาวิทยาลัยราชภัฏอุดรธานี

คำอธิบายชั้นเรียน

สร้างขึ้นเพื่อประกอบการเรียนการสอนวิชานวัตกรรมเทคโนโลยีสื่อสารทางการศึกษา


ClassStart เป็นบริการของ บริษัท ยูสเบิล วัน จำกัด
สนับสนุนโดย มูลนิธิสดศรี-สฤษดิ์วงศ์
เราเป็นกิจการเพื่อสังคม (Social Enterprise)

ClassStart is a service of
Usable One Co., Ltd.