เข้าระบบสมัครสมาชิก{{ current_user.full_name }}ออกจากระบบ

ไมโครคอนโทรลเลอร์

เกี่ยวกับชั้นเรียน

ศึกษาและปฏิบัติเกี่ยวกับโครงสร้างและหน้าที่ส่วนต่างๆของไมโครคอนโทรลเลอร์ ชุดคำสั่งการเขียนโปรแกรมควบคุม การอ่านค่าแอนะล๊อก การเชื่อมต่อผ่านพอร์ตอนุกรม การเชื่อมต่อไมโคร คอนโทรลเลอร์กับอุปกรณ์ภายนอกต่างๆ ควบคุมหลอดไฟ (LED) ควบคุมหลอดไฟ 7-Segment ควบคุมสเตป มอเตอร์ (Stepper Motor) ควบคุมมอเตอร์แสดงผล LCD ไอซีวัดอุณหภูมิ โมดูลตรวจจับสัญญาณอินพุต เป็นต้น