คุณภาพชีวิตและสิ่งแวดล้อม
ผู้สอน

วัฒนะ ซาเสน

เข้าระบบล่าสุดเมื่อ ปีที่แล้ว


ชื่อชั้นเรียน
คุณภาพชีวิตและสิ่งแวดล้อม

หมายเลขของชั้นเรียน (Class ID)
27978

สถานศึกษา
มหาวิทยาลัยราชภัฏอุดรธานี

คำอธิบายชั้นเรียน

สร้างขึ้นเพื่อประกอบการจัดการเรียนการสอนเรื่องคุณภาพชีวิตและสิ่งแวดล้อม


ClassStart เป็นบริการของ บริษัท ยูสเบิล วัน จำกัด
สนับสนุนโดย มูลนิธิสดศรี-สฤษดิ์วงศ์
เราเป็นกิจการเพื่อสังคม (Social Enterprise)

ClassStart is a service of
Usable One Co., Ltd.