คณะสังคมศาสตร์ ชั้นปีที่ ๓
ผู้สอน

Dr. Rittichai kamnak

เข้าระบบล่าสุดเมื่อ 7 ปีที่แล้ว


ชื่อชั้นเรียน
คณะสังคมศาสตร์ ชั้นปีที่ ๓

หมายเลขของชั้นเรียน (Class ID)
2798

สถานศึกษา
มหาวิทยาลัยมหาจุฬาลงกรณราชวิทยาลัย

คำอธิบายชั้นเรียน

ความรู้เบื้องต้นทางรัฐศาสตร์


ClassStart เป็นบริการของ บริษัท ยูสเบิล วัน จำกัด
สนับสนุนโดย มูลนิธิสดศรี-สฤษดิ์วงศ์
เราเป็นกิจการเพื่อสังคม (Social Enterprise)

ClassStart is a service of
Usable One Co., Ltd.