การขายเบื้องต้น 2 2/2560
ผู้สอน

ณัฐพงษ์ ฟองเขียว

เข้าระบบล่าสุดเมื่อ ปีที่แล้ว


ชื่อชั้นเรียน
การขายเบื้องต้น 2 2/2560

หมายเลขของชั้นเรียน (Class ID)
27985

สถานศึกษา
วิทยาลัยอาชีวศึกษาพณิชยการเชียงราย

คำอธิบายชั้นเรียน

สำหรับนักเรียน นักศึกษาระดับ ปวช.1/2 สาขาการตลาด วิทยาลัยอาชีวศึกษาพริชยการเชียงราย


ClassStart เป็นบริการของ บริษัท ยูสเบิล วัน จำกัด
สนับสนุนโดย มูลนิธิสดศรี-สฤษดิ์วงศ์
เราเป็นกิจการเพื่อสังคม (Social Enterprise)

ClassStart is a service of
Usable One Co., Ltd.