ผู้สอน
อัมพิกา มุงวงษา
เข้าระบบล่าสุดเมื่อ ปีที่แล้ว

ชื่อชั้นเรียน

ห้องคณิตศาสตร์ น่ารู้


หมายเลขของชั้นเรียน (Class ID)
27994

สถานศึกษา

มหาวิทยาลัยราชภัฏอุดรธานี


คำอธิบายชั้นเรียน

สร้างขึ้นเพื่อประกอบการจัดการเรียนการสอนวิชาคณิตศาสตร์  ( รายวิชานวัตกรรมเทคโนโลยีสื่อสารทางการศึกษา )