ผู้สอน
จารุพรรณ วงษ์เที่ยง
เข้าระบบล่าสุดเมื่อ 2 ปีที่แล้ว

ชื่อชั้นเรียน

ED13301 การคูณ หาร ระคน ประถมศึกษาปีที่ 3


หมายเลขของชั้นเรียน (Class ID)
27996

สถานศึกษา

มหาวิทยาลัยราชภัฏอุดรธานี


คำอธิบายชั้นเรียน

สร้างขึ้นเพื่อประกอบการจัดการเรียนการสอนวิชานวัตกรรมเทคโนโลยีสื่อสารทางการศึกษา