ชั้นมัธยมศึกษาปีที่2โรงเรียนบ้านนาตาลเหนือ


ผู้สอน
ว่าที่ร้อยตรี สุรเชษฎ์ เพ็ญพร
เข้าสู่ระบบเมื่อ เกือบ 13 ปี ที่แล้ว

ชื่อวิชา
ชั้นมัธยมศึกษาปีที่2โรงเรียนบ้านนาตาลเหนือ

รหัสวิชา
28

สถานศึกษา
โรงเรียนบ้านนาตาลเหนือ

คำอธิบายวิชา

การเรียนการสอนแบบ Blended Learning  ที่มีระบบ การเรียนรู้ตลอดชีวิต

 


ClassStart ให้บริการฟรีโดย บริษัท ปิยะวัฒนา จำกัด
เราเป็นกิจการเพื่อสังคม (Social Enterprise)
สนับสนุนโดย
ผู้ไม่ประสงค์ออกนามท่านหนึ่ง (2563-2567)
มูลนิธิสดศรี-สฤษดิ์วงศ์ (2561-2563)
กองทุนเพื่อความเสมอภาคทางการศึกษา (2557-2558)
กองทุนสนับสนุนการสร้างเสริมสุขภาพ (2557)
มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์ (2554-2558)
GotoKnow
ClassStart Books