ผู้สอน
ว่าที่ร้อยตรี สุรเชษฎ์ เพ็ญพร
เข้าระบบล่าสุดเมื่อ 8 ปีที่แล้ว

ชื่อชั้นเรียน

ชั้นมัธยมศึกษาปีที่2โรงเรียนบ้านนาตาลเหนือ


หมายเลขของชั้นเรียน (Class ID)
28

สถานศึกษา

โรงเรียนบ้านนาตาลเหนือ


คำอธิบายชั้นเรียน

การเรียนการสอนแบบ Blended Learning  ที่มีระบบ การเรียนรู้ตลอดชีวิต