เข้าระบบสมัครสมาชิก{{ current_user.full_name }}ออกจากระบบ

ง20201 เทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสาร ม.1

เกี่ยวกับชั้นเรียน

ห้องเรียนนี้เป็นส่วนหนึ่งในการใช้เรียนและสอนในรายวิชาเทคโนโลยีสารสนเทศ ม.1 ในโรงเรียนขามสะแกแสง

โดย นางสาวณัฐสุดา มุ่งอ้อมกลาง