ผู้สอน
อาหามะ ดิง
เข้าระบบล่าสุดเมื่อ ปีที่แล้ว

ชื่อชั้นเรียน

เตาฮีดชั้น 6/1


หมายเลขของชั้นเรียน (Class ID)
28015

สถานศึกษา

โรงเรียนอุดมศาสน์วิทยา


คำอธิบายชั้นเรียน

36 ม.ตำบลบุดี  อำเภอเมือง จังหวัดยะลา