ผู้สอน
อาหามะ ดิง
เข้าระบบล่าสุดเมื่อ ปีที่แล้ว

ชื่อชั้นเรียน

เตาฮีด 6/2


หมายเลขของชั้นเรียน (Class ID)
28016

สถานศึกษา

โรงเรียนอุดมศาสน์วิทยา


คำอธิบายชั้นเรียน

36 ม.2 ตำบลบุดี  อำเภอเมือง จังหวัดยะลา