เข้าระบบสมัครสมาชิก{{ current_user.full_name }}ออกจากระบบ

เตาฮีด 6/2

เกี่ยวกับชั้นเรียน

อาหามะ ดิง

โรงเรียนอุดมศาสน์วิทยา

36 ม.2 ตำบลบุดี  อำเภอเมือง จังหวัดยะลา