ระบบฐานข้อมูลและการออกแบบ
ผู้สอน

นางสาว พรกมล ระหาญนอก

เข้าระบบล่าสุดเมื่อ 7 ปีที่แล้ว


ชื่อชั้นเรียน
ระบบฐานข้อมูลและการออกแบบ

หมายเลขของชั้นเรียน (Class ID)
2802

สถานศึกษา
มหาวิทยาลัยราชภัฏเลย

คำอธิบายชั้นเรียน

ระบบฐานข้อมูลและการออกแบบ


ClassStart เป็นบริการของ บริษัท ยูสเบิล วัน จำกัด
สนับสนุนโดย มูลนิธิสดศรี-สฤษดิ์วงศ์
เราเป็นกิจการเพื่อสังคม (Social Enterprise)

ClassStart is a service of
Usable One Co., Ltd.