ผู้สอน
ฮัซซัน สนเส็ม
เข้าระบบล่าสุดเมื่อ 2 ปีที่แล้ว

ชื่อชั้นเรียน

วิทยาศาตร์เเละคณิตศาตร์


หมายเลขของชั้นเรียน (Class ID)
28023

สถานศึกษา

โรงเรียนหาดใหญ่วิทยาคาร


คำอธิบายชั้นเรียน

หาดใหญ่วิยาคาร