ผู้สอน
Piyawan Thepdumrong
เข้าระบบล่าสุดเมื่อ ปีที่แล้ว

ชื่อชั้นเรียน

เทคโนโลยรสารสนเทศและการสื่อสาร ม.1/8 ศ. 1-2


หมายเลขของชั้นเรียน (Class ID)
28025

สถานศึกษา

-


คำอธิบายชั้นเรียน

การจัดการชั้นเรียนออนไลน์