คณิตศาสตร์เพิ่มเติม ม.๑/๑
ผู้สอน

ปราณีย์ วรรณวิมลกุล

เข้าระบบล่าสุดเมื่อ ปีที่แล้ว


ชื่อชั้นเรียน
คณิตศาสตร์เพิ่มเติม ม.๑/๑

หมายเลขของชั้นเรียน (Class ID)
28114

สถานศึกษา
โรงเรียนมะฮัดอิสลามอีมานียะฮ์มูลนินิ

คำอธิบายชั้นเรียน

ม.ต้น


ClassStart เป็นบริการของ บริษัท ยูสเบิล วัน จำกัด
สนับสนุนโดย มูลนิธิสดศรี-สฤษดิ์วงศ์
เราเป็นกิจการเพื่อสังคม (Social Enterprise)

ClassStart is a service of
Usable One Co., Ltd.