ผู้สอน
ฮุสนา เจะบือราเฮง
เข้าระบบล่าสุดเมื่อ ปีที่แล้ว

ชื่อชั้นเรียน

วิชาวิทยาศาสตร์เพิ่มเติม ม.3/1


หมายเลขของชั้นเรียน (Class ID)
28190

สถานศึกษา

มหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒ


คำอธิบายชั้นเรียน

ม.ต้น