ผู้สอน
สุริยา หล้าหลัน
เข้าระบบล่าสุดเมื่อ ปีที่แล้ว

ชื่อชั้นเรียน

ภาษาไทยพื้นฐาน มัธยมศึกษาปีที่๕


หมายเลขของชั้นเรียน (Class ID)
28192

สถานศึกษา

โรงเรียนมะฮัดอิสลามอีมานียะฮ์มูลนิธิ


คำอธิบายชั้นเรียน

โรงเรียนมะฮัดอิสลามอีมานียะฮ์มูลนิธิ