ED 3802 การศึกษาสังเกตและการมีส่วนร่วมในสถานศึกษา 2 (Sect.03) ... ภาคเรียนที่ 2/2560
ผู้สอน

อาจารย์ กิตตินันท์ หอมฟุ้ง

เข้าระบบล่าสุดเมื่อ เมื่อวาน


ชื่อชั้นเรียน
ED 3802 การศึกษาสังเกตและการมีส่วนร่วมในสถานศึกษา 2 (Sect.03) ... ภาคเรียนที่ 2/2560

หมายเลขของชั้นเรียน (Class ID)
28208

สถานศึกษา
มหาวิทยาลัยราชภัฏเชียงใหม่

คำอธิบายชั้นเรียน

ศึกษาและสังเกตสภาพทั่วไปของสถานศึกษา ความสัมพันธ์ระหว่างสถานศึกษากับชุมชน งานและหน้าที่ครู งานบริหารจัดการและงานบริการของสถานศึกษา ฝึกเป็นผู้ช่วยครูเกี่ยวกับงานกิจกรรมนักเรียน มีส่วนร่วมในกิจกรรมของสถานศึกษา


ClassStart เป็นบริการของ บริษัท ยูสเบิล วัน จำกัด
สนับสนุนโดย มูลนิธิสดศรี-สฤษดิ์วงศ์
เราเป็นกิจการเพื่อสังคม (Social Enterprise)

ClassStart is a service of
Usable One Co., Ltd.