แผนการจัดการเรียนรู้
ผู้สอน

สิทธิชัย โภคาพานิชย์

เข้าระบบล่าสุดเมื่อ ปีที่แล้ว


ชื่อชั้นเรียน
แผนการจัดการเรียนรู้

หมายเลขของชั้นเรียน (Class ID)
28211

สถานศึกษา
โรงเรียนห้วยเกิ้งพิทยาคาร

คำอธิบายชั้นเรียน

ชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 1


ClassStart เป็นบริการของ บริษัท ยูสเบิล วัน จำกัด
สนับสนุนโดย มูลนิธิสดศรี-สฤษดิ์วงศ์
เราเป็นกิจการเพื่อสังคม (Social Enterprise)

ClassStart is a service of
Usable One Co., Ltd.