ผู้สอน
ศิริรัตน์ ดวงแก้ว
เข้าระบบล่าสุดเมื่อ 10 เดือนที่ผ่านมา

ชื่อชั้นเรียน

พ.104


หมายเลขของชั้นเรียน (Class ID)
28245

สถานศึกษา

วิทยาลัยเทคโนโลยีบ้านจั่น


คำอธิบายชั้นเรียน

รายวิชาคอมพิวเตอร์ในงานธุรกิจ