ผู้สอน
กิตติศักดิ์ อังคะนาวิน
เข้าระบบล่าสุดเมื่อ 2 ปีที่แล้ว

ชื่อชั้นเรียน

การพัฒนาทักษะทางดนตรีไทย โดยใช้เทคนิคการสอนแบบ E-Training


หมายเลขของชั้นเรียน (Class ID)
28251

สถานศึกษา

มหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒ


คำอธิบายชั้นเรียน

ชุดกิจกรรมการพัฒนาทักษะทางดนตรีไทย โดยใช้เทคนิคการสอนแบบ E-Training

สำหรับนักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 5