เข้าระบบสมัครสมาชิก{{ current_user.full_name }}ออกจากระบบ

การงานอาชีพและเทคโนโลยี 4 ชั้น ม.2/1 ปี 60

เกี่ยวกับชั้นเรียนชั้นเรียนนี้สิ้นสุดการเรียนการสอนแล้ว

ชั้นเรียนนี้สร้างขึ้นเพื่อทดลองใช้ประกอบในการเรียนวิชาการงานอาชีพและเทคโนโลยี 4 ระดับชั้น ม.2 เนื่องจากมาตรฐานและตัวชี้วัดเป็นเรื่องเกี่ยวกับการใช้เทคโนโลยีสารสนเทศ จึงควรนำระบบชั้นเรียนออนไลน์เข้ามาทดลองใช้ประกอบในการเรียน อย่างน้อยการใช้ชั้นเรียนออนไลน์ก็สนองหรือตรงตามความคาดหวังของหลักสูตรอยู่เหมือนกัน