การงานอาชีพและเทคโนโลยี 4 ชั้น ม.2/1 ปี 60
ผู้สอน

นาย พิเชษฐ์ บำบัดทุกข์

เข้าระบบล่าสุดเมื่อ 3 วันที่ผ่านมา


ชื่อชั้นเรียน
การงานอาชีพและเทคโนโลยี 4 ชั้น ม.2/1 ปี 60

หมายเลขของชั้นเรียน (Class ID)
28257

สถานศึกษา
โรงเรียนจะโหนงพิทยาคม

คำอธิบายชั้นเรียน

ชั้นเรียนนี้สร้างขึ้นเพื่อทดลองใช้ประกอบในการเรียนวิชาการงานอาชีพและเทคโนโลยี 4 ระดับชั้น ม.2 เนื่องจากมาตรฐานและตัวชี้วัดเป็นเรื่องเกี่ยวกับการใช้เทคโนโลยีสารสนเทศ จึงควรนำระบบชั้นเรียนออนไลน์เข้ามาทดลองใช้ประกอบในการเรียน อย่างน้อยการใช้ชั้นเรียนออนไลน์ก็สนองหรือตรงตามความคาดหวังของหลักสูตรอยู่เหมือนกัน


ClassStart เป็นบริการของ บริษัท ยูสเบิล วัน จำกัด
สนับสนุนโดย มูลนิธิสดศรี-สฤษดิ์วงศ์
เราเป็นกิจการเพื่อสังคม (Social Enterprise)

ClassStart is a service of
Usable One Co., Ltd.