ม.๓/๒ ท๒๓๑๐๒ วรรณดีกับชีวิต


ผู้สอน
นาย ครูสุธะนะ พามนตรี ตำแหน่งครู ชำนาญการพิเศษ
เข้าสู่ระบบเมื่อ มากกว่า 4 ปี ที่แล้ว

ชื่อวิชา
ม.๓/๒ ท๒๓๑๐๒ วรรณดีกับชีวิต

รหัสวิชา
28258

สถานศึกษา
โรงเรียนวิทยาศาสตร์จุฬาภรณราชวิทยาลัย เลย

คำอธิบายวิชา

ภาษาไทย ๖ ท๒๓๑๐๒ (วรรณคดีกับชีวิต) ภาคเรียนที่ ๑ ปีการศึกษา ๒๕๖๐


ClassStart ให้บริการฟรีโดย บริษัท ปิยะวัฒนา จำกัด
เราเป็นกิจการเพื่อสังคม (Social Enterprise)
สนับสนุนโดย
ผู้ไม่ประสงค์ออกนามท่านหนึ่ง (2563-2566)
มูลนิธิสดศรี-สฤษดิ์วงศ์ (2561-2563)
กองทุนเพื่อความเสมอภาคทางการศึกษา (2557-2558)
กองทุนสนับสนุนการสร้างเสริมสุขภาพ (2557)
มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์ (2554-2558)
GotoKnow
ClassStart Books