ผู้สอน
นาง พัชรินทร์ นุสสะ
เข้าระบบล่าสุดเมื่อ 7 ปีที่แล้ว

ชื่อชั้นเรียน

6/2


หมายเลขของชั้นเรียน (Class ID)
2826

สถานศึกษา

โรงเรียนวังไทรวิทยาคม


คำอธิบายชั้นเรียน

นักเรียนชั้นม.6/2