ผู้สอน
นางสาว ชื่นนภา แก้วสุรินทร์
เข้าระบบล่าสุดเมื่อ ปีที่แล้ว

ชื่อชั้นเรียน

2204-2107 การเขียนโปรแกรมโดยใช้เครื่องมือกราฟิกโหมด


หมายเลขของชั้นเรียน (Class ID)
28281

สถานศึกษา

วิทยาลัยเทคโนโลยีชัยภูมิบริหารธุรกิจ


คำอธิบายชั้นเรียน

ชั้นปวช.3/3 ปีการศึกษา 2/2560