โปรแกรมนำเสนองาน 1/3
ผู้สอน

นางสาว รินทร์ลัดดา เกินแก้ว

เข้าระบบล่าสุดเมื่อ ปีที่แล้ว


ชื่อชั้นเรียน
โปรแกรมนำเสนองาน 1/3

หมายเลขของชั้นเรียน (Class ID)
28283

สถานศึกษา
โรงเรียนโชคชัยสามัคคี

คำอธิบายชั้นเรียน

โปรแกรมนำเสนองาน ชั้น ม.1


ClassStart เป็นบริการของ บริษัท ยูสเบิล วัน จำกัด
สนับสนุนโดย มูลนิธิสดศรี-สฤษดิ์วงศ์
เราเป็นกิจการเพื่อสังคม (Social Enterprise)

ClassStart is a service of
Usable One Co., Ltd.