โลก ดาราศาสตร์และอวกาศ (ว30161) มัธยมศึกษาปีที่ 4 ภาคเรียน 2/60
ผู้สอน

นาย พรชัย (ครูผู้สอน) ชัยรินทร์

เข้าระบบล่าสุดเมื่อ 8 เดือนที่ผ่านมา


ชื่อชั้นเรียน
โลก ดาราศาสตร์และอวกาศ (ว30161) มัธยมศึกษาปีที่ 4 ภาคเรียน 2/60

หมายเลขของชั้นเรียน (Class ID)
28284

สถานศึกษา
โรงเรียนบ่อแก้ววิทยา

คำอธิบายชั้นเรียน

เป็นชั้นเรียนที่รวบรวม สื่อ และ เอกสารประกอบการเรียน รวมท้้งแบบทดสอบ แบบฝึกหัด ต่างๆ เกี่ยวกับ โลก ดาราศาสตร์และอวกาศ


ClassStart เป็นบริการของ บริษัท ยูสเบิล วัน จำกัด
สนับสนุนโดย มูลนิธิสดศรี-สฤษดิ์วงศ์
เราเป็นกิจการเพื่อสังคม (Social Enterprise)

ClassStart is a service of
Usable One Co., Ltd.