ผู้สอน
นางสาว รินทร์ลัดดา เกินแก้ว
เข้าระบบล่าสุดเมื่อ ปีที่แล้ว

ชื่อชั้นเรียน

พื้นฐานการเขียนโปรแกรม


หมายเลขของชั้นเรียน (Class ID)
28295

สถานศึกษา

โรงเรียนโชคชัยสามัคคี


คำอธิบายชั้นเรียน

พื้นฐานการเขียนโปรแกรม ม.4