ผู้สอน
Parichat FernFern
เข้าระบบล่าสุดเมื่อ 5 เดือนที่ผ่านมา

ชื่อชั้นเรียน

เว็บเพจและเว็บไซต์ รหัสวิชา ง32206 เทอม2/2560 ห้อง5.9


หมายเลขของชั้นเรียน (Class ID)
28299

สถานศึกษา

โรงเรียนมัธยมวัดหนองแขม


คำอธิบายชั้นเรียน

ยินดีต้อนรับสู้ วิชา เว็บเพจและเว็บไซต์ โดยครูผู้สอน ครูปาริฉัตร  แสงโคตร์มา ยินดีที่ได้รู้จักทุกคนนะคะ^^