ง 20238 คอมพิวเตอร์และเทคโนโลยีสารสนเทศ ชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 3

คำอธิบายชั้นเรียน

ยินดีต้อนรับเข้าสู่ชั้นเรียนค่ะ