ผู้สอน
สุมาลี นุใจเหล็ก
เข้าระบบล่าสุดเมื่อ 8 เดือนที่ผ่านมา

ชื่อชั้นเรียน

วิชาคอมพิวเตอร์เพิ่มเติม ม.5/1 ง30244


หมายเลขของชั้นเรียน (Class ID)
28304

สถานศึกษา

โรงเรียนดอนทองวิทยา


คำอธิบายชั้นเรียน

วิชาคอมพิวเตอร์เพิ่มเติม ม.5/1  ง30244