ผู้สอน
ครู นนทศักดิ์ จันทร์สนิท
เข้าระบบล่าสุดเมื่อ ปีที่แล้ว

ชื่อชั้นเรียน

วิชาคอมพิวเตอร์ ป.5/1


หมายเลขของชั้นเรียน (Class ID)
28324

สถานศึกษา

โรงเรียนเทศบาล 3 วัดอัมพวันเจติยาราม


คำอธิบายชั้นเรียน

ยินดีตอนรับ