วิชาคอมพิวเตอร์ ป.5/2
ผู้สอน

ครู นนทศักดิ์ จันทร์สนิท

เข้าระบบล่าสุดเมื่อ ปีที่แล้ว


ชื่อชั้นเรียน
วิชาคอมพิวเตอร์ ป.5/2

หมายเลขของชั้นเรียน (Class ID)
28325

สถานศึกษา
โรงเรียนเทศบาล 3 วัดอัมพวันเจติยาราม

คำอธิบายชั้นเรียน

ยินดีตอนรับ


ClassStart เป็นบริการของ บริษัท ยูสเบิล วัน จำกัด
สนับสนุนโดย มูลนิธิสดศรี-สฤษดิ์วงศ์
เราเป็นกิจการเพื่อสังคม (Social Enterprise)

ClassStart is a service of
Usable One Co., Ltd.