ผู้สอน
suwimon phromthat
เข้าระบบล่าสุดเมื่อ 2 ปีที่แล้ว

ชื่อชั้นเรียน

ปวส.m4/4


หมายเลขของชั้นเรียน (Class ID)
28327

สถานศึกษา

วิทยาลัยอาชีวศึกษาพณิชยการเชียงราย


คำอธิบายชั้นเรียน

3000-1203 ภาษาอังกฤษสำหรับการปฏิบัติงาน   English on the Job