ผู้สอน
โกมล ศิริสมบูรณ์เวช
เข้าระบบล่าสุดเมื่อ 2 เดือนที่ผ่านมา

ชื่อชั้นเรียน

2105-2118 การเขียนโปรแกรม (ปวช.)


หมายเลขของชั้นเรียน (Class ID)
28329

สถานศึกษา

วิทยาลัยเทคนิคสุพรรณบุรี


คำอธิบายชั้นเรียน

ชั้นเรียนวิชา 2105-2118 การเขียนโปรแกรมคอมพิวเตอร์ (ปวช.)