homeวิชาสารนิเทศกับการศึกษาค้นคว้า ศ.ปวส. 1 ปีการศึกษา 2556
person
วิชาสารนิเทศกับการศึกษาค้นคว้า ศ.ปวส. 1 ปีการศึกษา 2556

ผู้สอน
นาง พัฑรธัญญา หล่อสกุล
เข้าระบบล่าสุดเมื่อ 15 วันที่แล้ว

ชื่อวิชา
วิชาสารนิเทศกับการศึกษาค้นคว้า ศ.ปวส. 1 ปีการศึกษา 2556

หมายเลขประจำวิชา (Class Code)
2833

สถานศึกษา

คำอธิบายวิชา

วิชาสารนิเทศกับการศึกษาค้นคว้า  2-1-17-02  ชั้น ศ.ปวส. ปีที่ 1  ภาคเรียนที่ 1  ปีการศึกษา 2556


ClassStart ให้บริการฟรีโดย บริษัท ปิยะวัฒนา จำกัด
เราเป็นกิจการเพื่อสังคม (Social Enterprise)
สนับสนุนโดย
มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์ (2554-2558)
กองทุนสนับสนุนการสร้างเสริมสุขภาพ (2557)
กองทุนเพื่อความเสมอภาคทางการศึกษา (2557-2558)
มูลนิธิสดศรี-สฤษดิ์วงศ์ (2561-2562)