ระบบสื่อสารข้อมูลและเครือข่าย
ผู้สอน

นางสาว ชื่นนภา แก้วสุรินทร์

เข้าระบบล่าสุดเมื่อ ปีที่แล้ว


ชื่อชั้นเรียน
ระบบสื่อสารข้อมูลและเครือข่าย

หมายเลขของชั้นเรียน (Class ID)
28338

สถานศึกษา
วิทยาลัยเทคโนโลยีชัยภูมิบริหารธุรกิจ

คำอธิบายชั้นเรียน

ปวส.1/3 และ 1/4 ภาคสมทบ


ClassStart เป็นบริการของ บริษัท ยูสเบิล วัน จำกัด
สนับสนุนโดย มูลนิธิสดศรี-สฤษดิ์วงศ์
เราเป็นกิจการเพื่อสังคม (Social Enterprise)

ClassStart is a service of
Usable One Co., Ltd.