อารียา ส่องศรี
ผู้สอน

จุฑามาศ อินทะจักษ์

เข้าระบบล่าสุดเมื่อ ปีที่แล้ว


ชื่อชั้นเรียน
อารียา ส่องศรี

หมายเลขของชั้นเรียน (Class ID)
28339

สถานศึกษา
โรงเรียนพัฒนานิคม

คำอธิบายชั้นเรียน

่่่


ClassStart เป็นบริการของ บริษัท ยูสเบิล วัน จำกัด
สนับสนุนโดย มูลนิธิสดศรี-สฤษดิ์วงศ์
เราเป็นกิจการเพื่อสังคม (Social Enterprise)

ClassStart is a service of
Usable One Co., Ltd.