homeวิชาสารนิเทศเพื่อการศึกษาค้นคว้า ระดับปริญญาตรี ปีการศึกษา 2556
person
วิชาสารนิเทศเพื่อการศึกษาค้นคว้า ระดับปริญญาตรี ปีการศึกษา 2556

ผู้สอน
นาง พัฑรธัญญา หล่อสกุล
เข้าระบบล่าสุดเมื่อ 21 วันที่แล้ว

ชื่อวิชา
วิชาสารนิเทศเพื่อการศึกษาค้นคว้า ระดับปริญญาตรี ปีการศึกษา 2556

หมายเลขประจำวิชา (Class Code)
2834

สถานศึกษา

คำอธิบายวิชา

รายวิชาสารนิเทศเพื่อการศึกษาค้นคว้า  ระดับปริญญาตรี  ภาคเรียนที่ 2  ปีการศึกษา 2556


ClassStart ให้บริการฟรีโดย บริษัท ปิยะวัฒนา จำกัด
เราเป็นกิจการเพื่อสังคม (Social Enterprise)
สนับสนุนโดย
มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์ (2554-2558)
กองทุนสนับสนุนการสร้างเสริมสุขภาพ (2557)
กองทุนเพื่อความเสมอภาคทางการศึกษา (2557-2558)
มูลนิธิสดศรี-สฤษดิ์วงศ์ (2561-2562)