ผู้สอน
อัญชลี ดวงคำรักษ์
เข้าระบบล่าสุดเมื่อ ปีที่แล้ว

ชื่อชั้นเรียน

ปวส.2


หมายเลขของชั้นเรียน (Class ID)
28348

สถานศึกษา

วิทยาลัยเทคโนโลยีเอเชียแปซิฟิก


คำอธิบายชั้นเรียน

วิชาการสื่อสารข้อมูลและเครือข่าย


ClassStart เป็นบริการของ บริษัท ยูสเบิล วัน จำกัด
สนับสนุนโดย มูลนิธิสดศรี-สฤษดิ์วงศ์
เราเป็นกิจการเพื่อสังคม (Social Enterprise)

ClassStart is a service of
Usable One Co., Ltd.