รายวิชา ง32102 การงานอาชีพและเทคโนโลยี
ผู้สอน

นุสเร๊าะ บิลเอียด

เข้าระบบล่าสุดเมื่อ ปีที่แล้ว


ชื่อชั้นเรียน
รายวิชา ง32102 การงานอาชีพและเทคโนโลยี

หมายเลขของชั้นเรียน (Class ID)
28359

สถานศึกษา
โรงเรียนหาดใหญ่วิทยาคาร

คำอธิบายชั้นเรียน

การงานอาชีพและเทคโนโลยี


ClassStart เป็นบริการของ บริษัท ยูสเบิล วัน จำกัด
สนับสนุนโดย มูลนิธิสดศรี-สฤษดิ์วงศ์
เราเป็นกิจการเพื่อสังคม (Social Enterprise)

ClassStart is a service of
Usable One Co., Ltd.