ผู้สอน
นุสเร๊าะ บิลเอียด
เข้าระบบล่าสุดเมื่อ 2 ปีที่แล้ว

ชื่อชั้นเรียน

รายวิชา ง22202 การสร้างสรรค์โปรแกรมคอมพิวเตอร์


หมายเลขของชั้นเรียน (Class ID)
28360

สถานศึกษา

โรงเรียนหาดใหญ่วิทยาคาร


คำอธิบายชั้นเรียน

การสร้างสรรค์โปรแกรมคอมพิวเตอร์