ผู้สอน
นางสาว รินทร์ลัดดา เกินแก้ว
เข้าระบบล่าสุดเมื่อ ปีที่แล้ว

ชื่อชั้นเรียน

โปรแกรมนำเสนองาน ม.1/2


หมายเลขของชั้นเรียน (Class ID)
28368

สถานศึกษา

โรงเรียนโชคชัยสามัคคี


คำอธิบายชั้นเรียน

โปรแกรมนำเสนองาน ม.1/2