วรรณกรรมปัจจุบัน
ผู้สอน

สิริพักตร์ แจ้งไพร

เข้าระบบล่าสุดเมื่อ ปีที่แล้ว


ชื่อชั้นเรียน
วรรณกรรมปัจจุบัน

หมายเลขของชั้นเรียน (Class ID)
28372

สถานศึกษา
โรงเรียนเชียงแสนวิทยาคม

คำอธิบายชั้นเรียน

รายวิชาเพิ่มเติม


ClassStart เป็นบริการของ บริษัท ยูสเบิล วัน จำกัด
สนับสนุนโดย มูลนิธิสดศรี-สฤษดิ์วงศ์
เราเป็นกิจการเพื่อสังคม (Social Enterprise)

ClassStart is a service of
Usable One Co., Ltd.