การเพาะเลี้ยงสาหร่าย (06111309 Algae Culture) ก่อนกลางภาค 2/60
ผู้สอน

อุทร เจริญเดช

เข้าระบบล่าสุดเมื่อ เดือนที่แล้ว


ชื่อชั้นเรียน
การเพาะเลี้ยงสาหร่าย (06111309 Algae Culture) ก่อนกลางภาค 2/60

หมายเลขของชั้นเรียน (Class ID)
28375

สถานศึกษา
มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลศรีวิชัย

คำอธิบายชั้นเรียน

ชั้นเรียนนี้ใช้เพื่อประกอบการเรียนการสอนเพิ่มเติมจากการเรียนในห้องเรียนปกติเกี่ยวกับรายวิชา 06-111-309 การเพาะเลี้ยงสาหร่าย (Algae Culture) ซึ่งมีรายละเอียดของเนื้อหาที่ทำการสอน คือ การจำแนกชนิดและการจัดหมวดหมู่ของสาหร่าย การเตรียมธาตุอาหารสำหรับสาหร่าย การขยายพันธุ์สาหร่าย การเลี้ยงสาหร่าย การเก็บเกี่ยวและการใช้ประโยชน์จากสาหร่าย และปฏิบัติการที่เกี่ยวข้องกับการบรรยาย


ClassStart เป็นบริการของ บริษัท ยูสเบิล วัน จำกัด
สนับสนุนโดย มูลนิธิสดศรี-สฤษดิ์วงศ์
เราเป็นกิจการเพื่อสังคม (Social Enterprise)

ClassStart is a service of
Usable One Co., Ltd.