ผู้สอน
วนิดา เจียรกุลประเสริฐ
เข้าระบบล่าสุดเมื่อ 2 ปีที่แล้ว

ชื่อชั้นเรียน

Organic Chemistry II


หมายเลขของชั้นเรียน (Class ID)
28381

สถานศึกษา

มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์ วิทยาเขตปัตตานี


คำอธิบายชั้นเรียน