จำนวนเชิงซ้อน ศุภชัย ชนะไพฑูรย์
ผู้สอน

ศุภชัย ชนะไพฑูรย์

เข้าระบบล่าสุดเมื่อ ปีที่แล้ว


ชื่อชั้นเรียน
จำนวนเชิงซ้อน ศุภชัย ชนะไพฑูรย์

หมายเลขของชั้นเรียน (Class ID)
28416

สถานศึกษา
มหาวิทยาลัยราชภัฏอุดรธานี

คำอธิบายชั้นเรียน

สร้างขึ้นเพื่อประกอบการเรียนวิชานวัตกรรมเทคโนโลยีสื่อสารทางการศึกษา


ClassStart เป็นบริการของ บริษัท ยูสเบิล วัน จำกัด
สนับสนุนโดย มูลนิธิสดศรี-สฤษดิ์วงศ์
เราเป็นกิจการเพื่อสังคม (Social Enterprise)

ClassStart is a service of
Usable One Co., Ltd.